Gaybashing-app wil homofoob geweld zichtbaar maken

18/01/2012 - 16:16

'Gaybashing', of 'homokloppen', mag dan een gekend probleem zijn binnen het holebimilieu, nog te veel buitenstaanders hebben er nooit van gehoord. Om homofoob geweld onder de aandacht te brengen en mensen op te roepen dit niet langer te tolereren, lanceert de anti-gaybashingbeweging Outrage!, vandaag een app tegen ‘Gaybashing’. Deze smartphoneapplicatie is een creatie van reclamebureau FAMOUS en geeft via Google Maps alle gerapporteerde locaties weer waar ooit homofoob geweld werd gepleegd. Zo wordt het fysiek en verbaal geweld tegen holebi’s letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht. Outrage! wil hiermee aantonen dat gaybashing een reëel probleem is dat aangepakt dient te worden.

Discrepantie officiële & reële cijfers
Uit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de minister van Justitie bleek dat één holebi op drie zich minstens eenmaal per maand onveilig voelt. Reden: zijn of haar geaardheid. Bijna zes op tien kregen reeds te maken met verbaal geweld en maar liefst twintig percent werd al een keer bedreigd. Een holebi op tien was slachtoffer van fysieke agressie. Deze cijfers spreken voor zich. Toch blijkt uit officiële klachtencijfers een kloof tussen het aantal officiële klachten en de reële problematiek. Omwille van verscheidene redenen leggen slachtoffers van homofoob geweld niet makkelijk klacht neer waardoor het probleem minder groot lijkt dan het in realiteit is.       
 
Gaybashing in kaart gebracht
Binnen dit kader lanceert Outrage! vandaag de Gaybashing-applicatie. Deze app maakt het holebi’s die te maken krijgen met agressie mogelijk dit via hun smartphone geografisch vast te pinnen op Google Maps. En dit al dan niet anoniem. Op die manier wordt letterlijk in kaart gebracht in welke straten homofoob geweld heeft plaats gevonden. Beide partijen willen zo aandacht vragen voor de problematiek en aandringen op aanhoudende actie.   
button met een vuist opDe iPhone-app is gratis te downloaden via de AppStore en voor andere smartphones via Android Market (zoekterm = Bashing). Agressie melden kan enkel via de applicatie. De Gaybashing-kaart en meer informatie met betrekking tot de applicatie is ook online beschikbaar via www.bashing.be.

“Bad things happen when good men do nothing”
De applicatie was in oorsprong een idee van Bert Vermeire, ontwikkelaar bij FAMOUS, en ontstond na een Facebook-oproep van Outrage! naar aanleiding van de gebeurtenissen deze zomer. Outrage! was meteen enthousiast waarna Bert startte met de ontwikkeling van de applicatie.
Bert Vermeire: "De app is gebaseerd op user generated content, wat wil zeggen dat het slagen van de app zal afhangen van de bereidheid van ieder van ons. Met de app richten we ons daarom tot iedereen die ooit te maken kreeg met fysiek of mentaal geweld omwille van hun geaardheid en roep hen op homofoob geweld te melden via de Gaybashing-app. Het melden duurt minder dan een minuut en enkel zo krijgen ook buitenstaanders een duidelijk beeld van de ernst van het probleem. Ik zou durven besluiten met de quote 'Bad things happen when good men do nothing'."
 
De noodzaak van een officiële klacht
Naast de app roept Björn Pius, voorzitten van Outrage! slachtoffers op ook een officiële klacht neer te leggen bij de politie: "We weten dat het vaak niet makkelijk is om, na een soms traumatische gebeurtenis, naar het politiebureau te stappen, maar het blijft een noodzaak! Enkel zo krijgt de politie voldoende inzicht in de problematiek waardoor de daders makkelijker kunnen worden gepakt. Bovendien willen we niet dat ontbrekende objectieve misdaadcijfers een argument worden om een reëel probleem te negeren. Het is daarom ook zeer belangrijk te vermelden dat het om homofobe agressie gaat. We maken via de Gaybashing-app een rechtstreekse link naar www.meld-it.be waar alle informatie met betrekking tot een officiële klacht bij de politie duidelijk staat aangegeven."

Rondetafelgesprek
Aan de voorstelling van de applicatie werd meteen ook een rondetafelgesprek gekoppeld waarbij politici en holebi- en transgenderorganisaties hun bekommernis om de onveiligheid uitspraken. De politici, Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Openbaar Ambt, Gelijke Kansen & Administratieve Vereenvoudiging Bruno De Lille (Groen!) en Vlaams parlementslid Khadija Zamouri (Open Vld), gaven aan dat ze deze app zeker konden waarderen en als een aanvulling zagen van de acties die zij reeds ondernemen of wensen te ondernemen.

Er waren ook een paar kritische opmerkingen te horen. Zo vroeg Yannick Lecomte, ondervoorzitter van Rainbow Cops Belgium - de vereniging van holebipolitiepersoneel - zich af of de anonieme meldingen niet voor een vervuiling van de kaart zullen zorgen. Een meldlijn van de politie blijkt immers onbruikbaar geworden omwille van de vele misbruiken. De andere aanwezigen betwijfelden dat dit met deze app het geval zou zijn. Yves Aerts van çavaria voegde eraan toe dat de cijfers nu ook niet kloppen, maar dat er net te weinig gemeld wordt. Bovendien, voegde uittredend Het Roze Huis-voorzitter Sven Pichal eraan toe, wordt verbaal geweld momenteel helemaal niet gemeld, terwijl dit ingrijpt op je welbevinden, en vaak een klimaat creëert waarbinnen fysiek geweld gedijt. 

Alle aanwezigen haastten zich ook te melden dat de nieuwe app maar één middel is, maar dat er meer nodig is. Zo moet de machocultuur, die als hoofdoorzaak voor homonegativiteit werd naar voor geschoven, worden ondergraven, moet het stereotiep denken over gender worden aangepakt en zou de politie proactief naar de lgbt-gemeenschap moeten toestappen. "Het imago van de de politie is negatiever dan ze wellicht verdient", merkte Bruno De Lille op, "maar het is aan de politie om daar iets aan te doen. Dan pas zullen de holebi’s en transgenders met hun klachten naar hen toe durven stappen."

Klacht neerleggen? Nummer politie: 112
 
Meer info over het neerleggen van een klacht ? www.meld-it.be 

Telefonische ondersteuning: Holebifoon.be

Bron: 

FAMOUS, Outrage!