OPINIE | Timothy Junes - Singles als gezinsvorm genegeerd in VRT-programma

26/07/2016 - 10:06
Eén werkt aan 'Het Gezin', een programma over gezinnen. Productiehuis Geronimo wil een diversiteit aan gezinnen tonen.

Geronimo zoekt specifiek:

 • alleenstaande ouders met kind(eren);
 • nieuw samengestelde gezinnen met kind(eren);
 • traditionele koppels met kind(eren);
 • gezinnen die een oppas of nanny hebben;
 • gezinnen waarvan één van de partners niet gaat werken;
 • grote gezinnen (5 of meer);
 • gezinnen waarvan de kinderen naar de kostschool trekken of op kot gaan;
 • gezinnen met een kind met een beperking;
 • gezinnen waarvan ouders in een shiftsysteem werken;
 • holebikoppels met kinderen;
 • gezinnen met kinderen uit verschillende culturen.

 
Jawel, er staan drie puntjes. Maar waarom zijn alleenwoners niet opgenomen in de opsomming? Een alleenwoner vormt ook een gezin, met zichzelf. Een alleenwonend persoon is de verantwoordelijke voor de aankopen; die persoon betaalt alles zelf en/of doet alles zelf. 
 
De alleenwoner (M/V/X) is ook gezin. 

Slechte televisie? 

Komen zij ook in beeld, één? Niet aan gedacht, of geen goede televisie? 
 
De emancipatie van de alleenwoner wordt de uitdaging van het komende decennium. Jawel, ook binnen de holebi- en transgendergemeenschap is er bewustwording nodig. Het is mooi dat we kunnen trouwen en kinderen adopteren, dat vrouwenkoppels via in-vitrofertilisatie een kind kunnen verwerken en dat er de politieke wil is om draagmoedrschap te regelen.

Theorie

Maar voor een groeiende groep holebi's en hetero's is dit theorie. Zij zijn en/of wonen alleen. Bewust of niet bewust, gewild of met tegenzin. 
 
Alleenwonen heeft gevolgen in je leven: op je beschikbaar inkomen, op je belastingen, op je mogelijkheden tot verlofaanvraag, op wie voor jou verlof kan aanvragen. Zorgverlof bijvoorbeeld.
 
Alleenstaanden zonder kinderen worden immens zwaar belast en krijgen minder belastingvoordelen. Veel politici en de maatschappij willen dat echter niet inzien. Veel alleenwoners zien dat ook niet in. Ze hopen snel een lief te vinden en "een gezin te stichten". Nochtans, als single en alleenwoner, ben je al een gezin. 

Groeiende groep

All1, de vereniging voor alleenwoners, zegt dat één op de drie gezinnen eenpersoonsgezinnen zijn. In Brussel zelfs de helft van alle gezinnen. Volgens de Studiedienst van de Vlaamse Regering waren er in 1990 552.000 alleenwoners. In 2015 waren dat er 849.000. In 2030 zouden er bijna een miljoen (955.000) alleenwoners zijn. Een op de zes Vlamingen dus. 
 
De woonmarkt is niet aangepast aan alleenwoners, zegt het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. "Op de woonmarkt zien we een verschuiving van koop naar huur. Dat heeft niet alleen met de financiële crisis te maken maar ook met de hedendaagse gezinnen. Vele starters (alleenwonende jongeren en jonge koppels) en herstarters, dikwijls met kinderen in co-ouderschap, zijn aangewezen op de huurmarkt", staat in 'De Sleutel past niet meer op elke deur'.

Aandacht voor de alleenwoner

Kortom, het is tijd voor meer zichtbaarheid voor alleenwoners. Het is mooi dat de VRT en Geronimo spontaan denken aan holebigezinnen, maar ze vergeten de groeiende groep alleenwoners. Holebiseksuele en heteroseksuele alleenwoners gaan gebukt onder de heteronorm. Door ze meer zichtbaarheid te geven, wordt die norm minder eng. 

Bron: 

Eigen verslaggevingHier niet op klikken aub