Veiligheidsdiensten moeten LGBT-evenementen beter opvolgen

14/06/2016 - 02:10
Vlaams Parlementslid en senator Ann Brusseel (Open Vld) wil dat de holebi-evenementen worden opgenomen in de dreigingsanalyses en de handhaving vanwege de politiediensten in overleg met het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD).

Ann Brusseel vindt ook structureel overleg tussen de veiligheidsdiensten en de holebiverenigingen nodig, zowel ter voorbereiding van grootschalige gebeurtenissen zoals de gaypride, maar ook om het toenemend holebifoob geweld in kaart te kunnen brengen, wat vaak wijst op sluimerend extremisme.
 
Brusseel houdt dit pleidooi naar aanleiding van een gelijkaardige vraag vanwege de homobelangenorganisatie COC Nederland die de politie gaat vragen om homo-evenementen mee te nemen in de dreigingsanalyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat is het equivalent van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD)

Orlando

"De aanslag in Orlando is een gerichte aanslag tegen de holebi's. De terreurdreiging kan elkeen treffen maar we mogen onze ogen niet sluiten over het feit dat extremisten specifieke bevolkingsgroepen in het bijzonder willen treffen. Het getuigt dan ook van gezond verstand om volop in te zetten op preventie door hiermee rekening te houden bij de specifieke dreigingsanalyses en het opstellen van veiligheidsplannen in een wijk of een regio. Ik denk bijvoorbeeld aan extra camerabewaking of de bijkomende inzet van politie wanneer er sprake is van een toename van homofoob geweld", aldus Ann Brusseel

Nultolerantie

De holebiverenigingen kunnen in dat geval een eventuele toename van holebifobe feiten rechtstreeks aankaarten bij de veiligheidsdiensten. "Het is hoog tijd om een daadwerkelijke nultolerantie in te voeren voor fysieke als verbale feiten van homofobie. Ook moeten er drempelverlagende maatregelen komen, zodat slachtoffers van homofoob geweld ook daadwerkelijk klacht indienen bij de politie. Ik denk aan het invoeren van een melding via het internet", besluit Brusseel.
 
Kritische noot: in de praktijk is het helemaal niet evident, om niet te zeggen onmogelijk om 'een stijging van holebifoob geweld' objectief vast te stellen. Veel slachtoffers van holebifoob geweld doen immers geen aangifte bij de politie, waardoor de ware omvang van holebifoob geweld in onze samenleving moeilijk in te schatten is.
 
Ann Brusseel heeft parlementaire vragen gesteld aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Bron: 

Eigen verslaggeving