België herovert tweede plaats op Rainbow Europe Map

10/05/2016 - 14:02
Beeld: ILGA-Europe
Rainbow Europe Map
België bekleedt opnieuw de tweede plaats op de Rainbow Europe Map, een rapport met bijhorende kaart van Europa dat polst naar het LGBT-beleid en de LGBT-wetgeving in alle Europese landen. België was in een tussentijdse update eind 2015 naar de derde plaats gezakt, maar gaat er opnieuw vooruit en springt zelfs over het Verenigd Koninkrijk.

Malta staat op de eerste plaats, België op de tweede en het Verengd Koninkrijk op de derde. Nederland verliest de voeling met de koplopers en belandt op de elfde plaats.

De slechtst scorende landen zijn Armenië, Rusland en Azerbeidzjan.

Transgenderwetgeving

Het verschil tussen koploper Malta en België is volledig te verklaren door de verouderde wetgeving in België met betrekking tot transgenders. Na het zomerreces starten in het Belgische Parlement de debatten over de aanpassing van de transgenderwetgeving.

Als de federale regering erin slaagt een moderne transgenderwetgeving te introduceren die uitgaat van de zelfbeschikking van transgenders, wordt België de onbetwiste voortrekker in Europa op vlak van LGBT-wetgeving en LGBT-beleid.

Thema Pride.be

In het nieuwe wetgevende kader mag het oordeel van derden dan niet langer nodig zijn om je geslacht op officiële documenten te kunnen laten wijzigen. Sterilisatie of andere medische ingrepen als verplichte criteria voor geslachtsregistratiewijziging moeten evenzeer tot het verleden behoren.

Pride.be staat dit jaar trouwens volledig in het teken van zelfbeschikking. Arc-en-Ciel Wallonie, çavaria en RainbowHouse Brussels vragen om de zelfbeschikking van iedereen te respecteren. De Belgische LGBT-koepels vinden dat personen zelf moeten kunnen beslissen over hun gewenste genderidentiteit, genderexpressie en genderrol. Ze organiseren met de slogan ‘Ik beslis!’ dit weekend de prideparade in Brussel.

Weerspiegeling van ontwikkelingen

De Rainbow Europe Map wordt opgesteld door ILGA-Europe, de Europese koepel van holebi- en transgenderorganisaties.

De kersverse rangschikking van landen weerspiegelt de ontwikkelingen op vlak van beleid en wetgeving in Europa, zegt Evelyne Paradis, gedelegeerd bestuurder van ILGA-Europe. “Enkele landen creëren nieuwe maatstaven op vlak van LGBT-gelijkheid. Zo stijgen ze in de ranking. Deze vooruitgang is erg welkom”

“Gelijkheid is geen afgehandelde zaak”

Evelyne Paradis laat verstaan dat slechts enkele landen tot de koplopers behoren. “In tegenstelling tot wat velen geloven, is LGBTI-gelijkheid verre van een afgehandelde zaak in Europa. Het beeld is heel verdeeld op dit moment: veel overheden die enkele jaren geleden de voortrekkersrol op vlak van LGBTI-gelijkheid op zich namen, vertragen nu hun werk, in het bijzonder wanneer het gaat over nieuwe maatstaven introduceren.”

Het gevaar van succes

“Er is een inherent gevaar aan geloven dat ons gelijkheidswerk gedaan is wanneer we bescherming verwerven in één facet van ons leven, bijvoorbeeld gelijke huwelijksrechten en gelijke ouderschapsrechten”, beaamt Brian Sheehan, covoorzitter van de raad van bestuur van ILGA-Europa.

"Zulke successen kunnen politici de adrenaline geven die nodig is om te blijven werken aan volldige gelijkheid. De snelheid van die verandering vertragen, is een gemiste kans. We moeten ons herinneren dat deze moeilijk verworven vooruitgang alleen maar holebi’s, transgenders en interseksuelen ten goede komt wanneer hij ook zijn weerslag kent in de dagelijkse ervaring van zij die LGBTI zijn. Wetten zijn slechts nuttig als ze worden geïmplementeerd. Wat LGBTI-personen in heel Europa nu van hun overheden nodig hebben is continue, toegewijde en samenwerkende actie.”

Aangescherpte Europe Rainbow Map

ILGA-Europe heeft de criteria van de Europe Rainbow Map aangescherpt. Zo steeg het aantal individuele criteria waarop landen worden afgerekend tot 52. De huidige scores houden niet alleen rekening met de wetgeving, maar aan de hand van bewijzen wordt ook nagegaan of de wetgeving wordt uitgevoerd.

Bij de Europe Rainbow Map hoort een ‘Annual Review’. Door zowel de kaart als het verslag te lezen, krijg je een helder idee van de situatie in de verscheidene landen.

Bron: 

Eigen verslaggeving