Nieuwkomers moeten vrijheid van seksuele geaardheid respecteren

31/03/2016 - 13:44
In de zogenaamde nieuwkomersverklaring engageren mensen die langer dan drie maanden in België willen verblijven zich om holebi's te respecteren. De federale regering heeft de tekst goedgekeurd.

Een weigering om het document te ondertekenen resulteert in een 'onontvankelijk dossier'. Het engagement is ook niet vrijblijvend. Wie geen 'redelijke inspanning' levert om zich te integreren, kan bij de eerstvolgende verlenging zijn verblijfsrecht verliezen. De Dienst Vreemdelingenzaken zal controleren of een nieuwkomer zijn engagement aangaat. 
 
In het engagement staat er over holebi's: "Vrijheid van beleving van seksuele geaardheid: een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen beschouwen we in dit land als gelijkwaardig aan een relatie tussen een vrouw en een man. Twee mannen of twee vrouwen kunnen met mekaar trouwen en samen kinderen grootbrengen."
 
Ondertekenaars engageren zich dit te respecteren. Naast de nieuwkomer zullen ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de brief ondertekenen. 

Bron: 

De Standaard, eigen verslaggeving