Pleegouders krijgen meer zeggenschap over pleegkind

17/03/2016 - 09:53
Woensdag heeft de Kamercommissie Justitie een wetsvoorstel aangenomen dat pleegouders meer zeggenschap geeft over het pleegkind. "Pleegzorgers kunnen nu eindelijk noodzakelijke beslissingen nemen en volwaardig zorg dragen voor het pleegkind", aldus Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Het wetsvoorstel is een initiatief van de meerderheidspartiijen Open Vld, CD&V en N-VA. Het moet nog in de plenaire Kamer worden goedgekeurd. 
 
In België verblijven meer dan 4800 kinderen bij pleegouders na plaatsing door de jeugdrechtbank of met instemming van de natuurlijke ouders. Pleegouders dragen zorg voor de huisvesting, de behandeling, de opvoeding en het onderwijs of de beroepsopleiding van hun pleegkind. De natuurlijke ouders blijven echter het ouderlijk gezag over het pleegkind uitoefenen, tenzij ze ontzet zijn uit het ouderlijk gezag, wat veeleer uitzonderlijk is.
 
De nieuwe wet zal van toepassing zijn op plaatsingen van kinderen door de rechtbank, maar ook op vrijwillige plaatsingen via een organisatie voor pleegzorg. Feitelijke opvangsituaties, zoals een grootouder die voor een kleinkind zorgt, vallen niet onder de nieuwe regelgeving.
 
De toekomstige wet definieert voortaan de termen recht van bewaring, recht van materiële bewaring en recht van juridische bewaring. Dat betekent dat pleegouders kunnen beslissen over dringende medische ingrepen. Ze krijgen ook meer inspraak in opvoedkundige beslissingen als schoolkeuze, sport en anderen. "Fundamentele beslissingen over de opvoeding, gezondheid, opleiding, ontspanning en godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes worden dus in beginsel door de ouders genomen, tenzij zij dit overlaten aan de pleegzorgers of wanneer de rechter anders beslist", legt Carina Van Cauter uit. 
 
Bovendien krijgen pleegouders die meer dan een jaar voor een pleegkind hebben gezorgd nadien nog de mogelijkheid om contact te hebben met het kind.

Pleegzorg Vlaanderen en çavaria blij met juridisch statuut

Pleegouderschap is bij holebikoppels met een kinderwenseen populair alternatief voor adoptie. Adoptie is immers een veel moeilijkere en langere procedure. Al kan je pleegzorg natuurlijk niet echt beschouwen als een vorm van gezinsuitbreiding, omdat je tijdelijk kwetsbare kinderen een gezinssituatie biedt.

Pleegzorg Vlaanderen is blij met komst van een juridisch statuut voor pleegouders. De organisatie betreurt echter dat ondanks het statuut pleegouders geen recht op ouderschapsverlof zullen hebben. Ook çavaria was vragende partij voor ene beter statuut van de pleegouder.
 
Zowel heterokoppels als holebikoppels, alsook alleenwonenden, komen in aanmerking om pleegouder te worden. Pleegzorg Vlaanderen richt zich in haar communicatie ook nadrukkelijk tot holebikoppels. In de editie van ZiZo-Magazine die begin april verschijnt, kan je een getuigenis lezen van een lesbisch koppel dat voor een pleegkind zorgt.

Bron: 

Eigen verslaggeving