Spanje plant eerste LGBT+ rusthuis te openen

17/12/2018 - 10:50
nieuws
Het is een wel vaker aangekaart probleem, dat LGBT+ personen in woonzorgcentra regelmatig problemen ondervinden. Federico Armenteros ijverde voor het Spaanse LGBT+ rusthuis nadat hij zelf problemen ondervond in het rusthuis waar hij verbleef. De andere residenten ontweken en beledigden hem. In een reactie op dit soort situaties die rusthuisbewoners vaak terug in de kast duwen, zien we af en toe initiatieven voor LGBT+ rusthuizen. In Spanje staat er nu zo'n project op stapel.

Een meer dan tien jaar leegstaand gebouw in Madrid zal na renovatiewerken het eerste Spaanse rusthuis voor de LGBT+ gemeenschap worden, met steun van de regionale overheid van Madrid. Er zal plaats zijn voor 66 permanente inwoners, en dertig mensen zullen er terechtkunnen in een dagcentrum.

26 december 1979

De LGBT+ organisatie 26th December Foundation zal het woonzorgcentrum (WZC) leiden. Momenteel bieden ze al een dagcentrum aan voor de oudere LGBT+ gemeenschap. Op het aanbod staan lunches, activiteiten zoals zwemmen en wandeluitstapjes, en ook therapie en gezondheidszorg.

De naam van deze organisatie verwijst naar 26 december 1979, de datum waarop in Spanje eindelijk de wet werd teruggetrokken die in 1939 werd ingevoerd onder de extreemrechtse Franco. Die wet bepaalde dat je kon opgesloten worden als je verdacht werd van holebi-relaties. Holebi-seksualiteit werd formeel verboden vanaf 1954 met 'corrigerende maatregelen'. Duizenden LGBT+ personen werden in die periode vervolgd, opgesloten en mishandeld.

Armenteros Avila van de 26th December Foundation herinnert zich die tijd nog, “ze sloten je op in de gevangenis, of in de psychiatrie. Ze gebruikten electroshock therapie om 'je te corrigeren' – als je geluk had. De ongelukkigen ondergingen een lobotomie.”

Het zorgde ervoor dat LGBT+ personen geen mogelijkheid tot zelf-expressie hadden. “Je kon er met niemand praten. Je leerde dat je jezelf moest tonen op een manier die niet de jouwe was, het werd een soort performance,” getuigt Armenteros Avila.

Het decennialange onderdrukken van de eigen identiteit heeft geleid tot veel mentale gezondheidsproblemen, geeft psychologe Susana Guimarães aan, die eveneens actief is bij de 26th December Foundation. Dit rusthuis zal een veilige plek bieden voor wie er terechtkomt. “We willen gespecialiseerde zorg bieden, zodat mensen niet terug in de kast hoeven.”

Hoe gaat België om met haar LGBT+ ouderen?

Ook in België kennen we het probleem van ouderen die terug in de kast gaan, en hun plaats niet vinden in de ouderenzorg die te vaak vertrekt van een heteronormatief uitgangspunt. En ook de reacties van de medebewoners kunnen vaak voor moeilijkheden zorgen.

“LGBT-ouderen vragen geen voorkeursbehandeling, ze willen vooral dat mensen hen respectvol en vriendelijk helpen en dat ze hun specifieke noden erkenen. Daarnaast willen ze zelf kunnen beslissen naar welk type instelling ze gaan. Sommige senioren zouden graag naar een WZC dat specifiek op LGBT’s gericht is willen verhuizen, terwijl anderen dat net niet zien zitten”, stelde Lieslot Mahieu, directeur ouderenzorg van het OCMW Tienen in een eerdere reactie aan ZIZO.

In België staan er momenteel geen specifieke LGBT+ woonzorgcentra in de steigers. Hier wordt vooral ingezet op het vormen van het personeel van rusthuizen, onder andere door KliQ, de vormingspartner van çavaria. Zo werd kort geleden de campagne Tachtig tinten gelanceerd. In dit project konden woonzorgcentra samen met KliQ hun eigen holebi- en transgendervriendelijk beleid uitwerken. Dat ging van een uitgebreide vorming van de medewerkers, tot het onder de loep nemen van de communicatie. Want het genderneutrale “partner” is bijvoorbeeld te verkiezen boven de vraag “komt je vrouw (man) straks op bezoek?”

Het vormen en informeren zou ervoor moeten zorgen dat LGBT+ ouderen zich welkom voelen in rusthuizen, zodat er geen nood (meer) is aan specifieke LGBT+ rusthuizen.

Bron: 

PinkNews, EuroNews