Meer aandacht voor seksuele oriëntatie, gender en identiteit in nieuwe eindtermen

17/12/2018 - 10:31
nieuws
Een klaslokaal waarbij leerlingen naar de leraar vooraan kijken
Het Vlaams Parlement heeft nieuwe eindtermen goedgekeurd voor de eerste graad. In die nieuwe eindtermen is er een meer expliciete benadering voor seksuele oriëntatie, gender en identiteit.

De eindtermen van het middelbare onderwijs waren aan vernieuwing toe, ze waren namelijk al twintig jaar oud. De nieuwe eindtermen gelden vanaf september 2019. De vernieuwde eindtermen voor de tweede en derde graad zijn nog in opmaak.

In de oude eindtermen was seksuele oriëntatie ook al opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. Dat betekende dat iedereen binnen de school er verantwoordelijk voor was. Op papier klinkt dat goed, maar in de realiteit zaten er toch wat nadelen aan. Het zorgde voor een gedeelde verantwoordelijkheid en dat zorgt ervoor dat je al snel denkt dat een andere leerkracht het wel zal doen. Waardoor seksuele oriëntatie, gender en identiteit in de praktijk niet veel aan bod kwam op school. Daarnaast zijn de vakoverschrijdende eindtermen moeilijk te controleren door de inspecties omdat er vooral een verplichting tot inzet is en niet per se tot resultaat.

In de nieuwe eindtermen staat er dat de leerlingen een conceptuele kennis moeten hebben van seksuele oriëntatie, identiteit en gender. Ze vermelden ook dat de leerlingen moeten weten hoe ze om moeten gaan met relationele en seksuele gezondheid. Daarnaast moeten ze aan het einde van de eerste graad weet hebben van organisaties voor informatie en hulpverlening, zoals dus ook çavaria, de Vlaamse koepelvereniging voor LGBT+. Leerkrachten zullen dankzij die nieuwe eindtermen effectief les moeten geven over die thema’s door ze in de klas te behandelen, uitleggen en bespreken. De inspectie zal nu wel kunnen controleren of scholen die eindtermen ook effectief toepassen.

Bij çavaria is men tevreden over de nieuwe eindtermen: “Dit is de eerste stap, maar we willen seksuele identiteit, gender en genderstereotypen ook terugzien in de eindtermen van de tweede en derde graad”, zegt woordvoerder Jeroen Borghs.

Bron: 

VRTNWSHier niet op klikken aub