Politici hebben nog enkele dagen de tijd om LGBT+ engagement te tonen

09/10/2018 - 09:07
nieuws
Logo campagne Stemmen 2018
Zondag gaan we stemmen voor wie ons in de lokale besturen de komende zes jaar zal vertegenwoordigen. Sinds 17 mei loopt de #Stemmen2018-campagne die de kandidaten vraagt hun warm hart voor de eisen vanuit de LGBT+ beweging te tonen. Tot nog toe zijn de resultaten gemengd, maar, beste politici, het is nog niet te laat om je steun te betuigen.

Zowat alle partijen zouden sterker uit de kast mogen komen, zelfs in sommige grote steden. Eind september ondertekende minstens één partij in de helft van de 300 Vlaamse gemeenten. Limburgse gemeenten doen het beter (60%), het minste enthousiasme merken we in Antwerpen (41%) en West-Vlaanderen (42%).

Mogelijkheden zat voor inclusief lokaal beleid

Het opzet en de eisen van de campagne vermeldde ZiZo-Online al bij de start van het initiatief. Dat werd genomen door Holebihuis Vlaams-Brabant, open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ook de andere roze huizen – Regenbooghuis Limburg, Het Roze Huis – çavaria Antwerpen, Casa Rosa en REBUS – en de holebi- en transgenderkoepel çavaria werken actief mee aan de campagne.

“We willen gemeente- en stadsbesturen aanzetten om een expliciet en geïntegreerd lokaal holebi- en transgenderbeleid te voeren”, legt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs uit. “Gemeenten en steden moeten opkomen voor het welzijn van al hun inwoners. Een schepen van Gelijke Kansen benoemen, het gemeentepersoneel goed opleiden, de lokale LGBT+ verenigingen ondersteunen, educatief materiaal bestellen voor het onderwijs… er zijn veel domeinen waar het lokaal bestuur het verschil kan maken.”

“De partijen hebben nog een week om hun engagement voor holebi’s en transgenders te registreren. We rekenen erop dat ze dit massaal doen.”

Matige steun voor campagne

Die partijen zouden inderdaad niet uit de lucht mogen komen vallen. De campagne kwam immers tot stand in samenwerking met de holebi- en transgendernetwerken van CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, PVDA en sp.a.

Van elk van deze partijen ondertekenden 35 tot 40 plaatselijke afdelingen de oproep, met uitzondering van Open Vld. Slechts 27 lokale Open Vld-lijsten hebben hun handtekening geleverd. Opvallend is dat de kleine PVDA met 36 meldingen wel in de kopgroep zit, maar veel minder lokale afdelingen telt. De radicaallinkse partij toont dus een groot engagement voor de LGBT+ inwoners van die gemeenten waar zij actief is.

Ook bekende burgemeesters ontbreken nog

We bekeken ook de resultaten voor de twee grootste steden per provincie. Zoals te verwachten was, vindt de campagne hier veel meer bijval. In grote steden hebben de partijen meestal de steun van beroepskrachten, er zijn meer LGBT+ vrijwilligers om hen aan de campagne te herinneren en nationale campagnes worden sneller opgemerkt. Toch blijven er op minder dan een week van de grote stembusslag nog heel wat hiaten. Opvallend is dat vaak de lijst van de partij die de burgemeester levert, nog niet getekend heeft. Dat is zo in Brugge (Renaat Landuyt, s.pa), Mechelen (Bart Somers, stadslijst), Aalst (Christoph D’Haese, N-VA), Kortrijk (Vincent Van Quickenborne, Open Vld) en Vilvoorde (Hans Bonte, sp.a-Groen).

Nemen we de lijst van de twee grootste steden per provincie, hebben Antwerpen, Leuven en Hasselt gedaan wat verhoopt werd: alle zes partijen waarvan het holebi- en transgendernetwerk de campagne ondersteunt, tekenden de oproep naar een LGBT+ inclusief beleid. In de andere zeven grote steden die we voor dit artikel onderzochten, heeft minstens één partij (of kartellijst) nog werk. We zetten ze voor u op een rijtje. Aan de hier vermelde partijen: een dringende oproep om alsnog kleur te bekennen voor de #Stemmen2018-campagne.

Nog ontbrekende partijen of kartels per stad:
Gent: Open Vld, N-VA, PVDA
Brugge: sp.a
Mechelen: stadslijst Open Vld-Groen-m+, CD&V
Genk: Open Vld, N-VA, Groen
Aalst: CD&V, N-VA, Groen, Open Vld, PVDA
Kortrijk: Open Vld, CD&V, N-VA
Vilvoorde: sp.a-Groen, N-VA

Wil je weten wie zich in jouw gemeente geëngageerd heeft om het welzijn van holebi’s en transgenders te verbeteren? Check de site Stemmen 2018 dan.

Bron: 

Eigen verslaggevingHier niet op klikken aub