Regenbooghuis Limburg vraagt aandacht voor suïcidepreventie

10/09/2018 - 09:54
nieuws
Foto van de torso van een persoon die geknuffeld wordt door een andere persoon
Voor de wereldwijde dag van suïcidepreventie op 10 september heeft Regenbooghuis Limburg een filmpje in elkaar gebokst. Op die manier willen ze aandacht vragen voor de hoge suïcidecijfers en oproepen om preventief de handen in elkaar te slaan.

Iris Loyen, die hun thesis schreef over nazorg bij suïcide in de LGBT+ gemeenschap, leidt het filmpje in. De suïcidecijfers in België liggen erg hoog, zeker voor de LGBT+ gemeenschap. 1 op 5 personen in de holebi- en trans* gemeenschap ondernam een zelfdodingspoging. Transgender personen zijn de kwetsbaarste groep binnen de gemeenschap; in deze groep verdubbelen de cijfers bijna.

Regenbooghuis laat ook mensen aan het woord die een naaste verloren aan suïcide. De boodschap die uit deze gesprekken naar voren komt is dat iedereen gelukkig moet kunnen zijn, ongeacht hun genderidentiteit en/of seksuele oriëntatie. Wel moet begrip opgebracht worden voor de moeilijkheden die het gebrek aan acceptatie van dat deel van iemands identiteit met zich meebrengen.

Ook LGBT+ personen die zelf met suïcidegedachten worstelden staan die boodschap bij. Het is niet alleen dat je voor jezelf moet uitmaken wie je bent, klinkt het, ook de reacties van de buitenwereld kunnen zwaar doorwegen op iemands mentale gezondheid.

Oplossingen aanreiken

Met het filmpje wil het Regenbooghuis Limburg echter niet alleen deze mensen een stem geven, maar ook oplossingen aanreiken. Luister, toon empathie, erken de ander hun pijn en emoties, neem de tijd en respecteer iemands tempo om door die pijn en gevoelens te werken.

Wat doe je dan als je iemand kort bij je uit het leven stapte? Loyens raadt aan om dit door middel van een gebaar een plaats te geven. “Maak er iets persoonlijks van, ga bijvoorbeeld eens naar diens favoriete bos om een wandeling te maken.” Maar bewaak ook je eigen grenzen. Als het niet goed voelt om dit alleen te doen, kan je anderen betrekken die deze persoon ook kenden. Kies een activiteit die jullie in groep deden, zoals een bordspel of samen een pintje drinken op hun lievelingsterras.

Regenbooghuis Limburg sluit af met een boodschap van acceptatie. Leef met elkaar samen, laat de mensen rondom je zichzelf zijn en zichzelf uiten, in een veilige omgeving. Wij willen daar nog aan toevoegen; laat de mensen in je leven weten dat je er voor hen bent, al is het maar een berichtje, een kaartje, of een uitnodiging voor een kopje koffie. Het kan een wereld van verschil maken.

Wie nood heeft aan een goed gesprek kan steeds contact opnemen met de Zelfmoordlijn of de Holebifoon. Contact opnemen met de Holebifoon kan via www.holebifoon.be of 0800 99 533. De Zelfmoordlijn is bereikbaar via www.zelfmoord1813.be, telefoonnummer 1813, of verstuur een e-mailbericht via de website.

Bron: 

Eigen verslaggeving