EU-lidstaten mogen holebihuwelijk weigeren, maar moeten echtgenoten wel erkennen

12/01/2018 - 09:05
EU-landen kunnen zelf beslissen om holebihuwelijken op hun grondgebied niet toe te staan, maar de echtgeno(o)t(e) van een inwoner moet wel permanent verblijfsrecht kunnen krijgen op het grondgebied van die lidstaat, ongeacht het geslacht van de partner. Dat zegt advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) Melchior Wathelet in een besluit.

Het pleidooi van de Belg Melchior Wathelet, die ook minister van Staat is, kadert in de zaak van het Roemeens-Amerikaans homokoppel Adrian Coman en Robert Claibourn Hamilton tegen Roemenië. Het koppel trouwde in 2010 in Brussel. 
 
In 2012 wilden ze naar Roemenië verhuizen, maar de Roemeense autoriteiten weigerden de Amerikaanse partner verblijfsrecht toe te kennen. Omdat Roemenië het homohuwelijk niet erkent, kon de Amerikaan ook niet beschouwd worden als de echtgenoot van de Roemeense man, was de gedachtegang.

Vrij verkeer van personen

Het koppel stapte naar het Roemeens Grondwettelijk Hof, dat de vraag doorspeelde aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wathelet stelt nu dat het vrij verkeer van personen de doorslag geeft, en niet de erkenning van het huwelijk. Het standpunt van de lidstaten over de openstelling van het huwelijk maakt weinig uit, ze moeten het vrij verkeer van Europeanen respecteren.
 
Bovendien stelt de advocaat-generaal vast de lidstaten zelf de autonomie niet hebben om te bepalen wat concreet onder het begrip 'echtgeno(o)t(e)' moet worden verstaan. Daarom benadrukt Wathelet dat het begrip 'echtgeno(o)t(e) in de zin van die richtlijn weliswaar verband houdt met een op het 'huwelijk gebaseerde relatie', maar neutraal is ten aanzien van het geslacht van de betrokken personen en niet afhangt van de plaats waar het huwelijk is gesloten. De echtgeno(o)t(e) van een inwoner van de EU moet dus permanent verblijfsrecht kunnen krijgen op het grondgebied van die lidstaat, ongeacht het geslacht van de partner. 

Huwelijk niet langer enkel verbintenis tussen man en vrouw

De advocaat-generaal stelt dat de EU het voorbije decennium geëvolueerd is naar een gebied waarin de definitie van het begrip 'huwelijk' als een verbintenis tussen twee personen van hetzelfde geslacht, niet langer houdbaar is. 
 
De conclusie van een advocaat-generaal is niet bindend voor het Hof, maar wordt meestal wel gevolgd door een bindend arrest.
 
Het volledig advies

Bron: 

GaySite.nl, eigen verslaggeving