Çavaria presenteert tentoonstelling over geschiedenis LGBT-gemeenschap

19/05/2017 - 00:46
Beeld: çavaria
Vormgeving tentoonstelling 'Hoekstenen'
Tijdens haar toekomstcongres heeft çavaria een tentoonstelling over de geschiedenis van de LGBT-gemeenschap in Vlaanderen voorgesteld: 'Hoekstenen'. Çavaria viert dit jaar haar veertigste verjaardag. 'Hoekstenen' belicht echter meer dan alleen de LGBT-beweging. Er is ook aandacht voor de vele medestanders van de beweging en voor de toekomst.

“In de tentoonstelling worden onderwerpen belicht waar personen die opkomen voor holebi- en transgenderrechten belang aan hechten, in het verleden, vandaag en in de toekomst”, vertelt Nicolas Janssen die voor çavaria de tentoonstelling mee samenstelde. “We bekijken vooral wat mensen kunnen doen om op te komen voor holebi- en transgenderrechten. Onderwerpen als hiv, de diversiteit binnen de LGBTI+-gemeenschap enzovoort komen daarbij expliciet aan bod. De tentoonstelling gaat over zowel çavaria als de verenigingen en individuen.”

40 jaar activisme

Met de tentoonstelling wil çavaria haar veertigste verjaardag nog eens extra in de verf zetten. Eerder was er ook al een zaalshow tijdens SPARKLE en een themadossier in ZiZo-Magazine over de geschiedenis van de LGBT-gemeenschap in ons land.

“We willen verduidelijken hoe çavaria is ontstaan en waarom we vandaag nog steeds actief zijn”, verklaart Janssen. “Er is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Met deze tentoonstelling willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de emancipatie van holebi’s en transgenders, en iedereen die zich vandaag actief blijft inzetten als vrijwilliger of medestander.”

Hervormingen in cultuursector

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) kwam de tentoonstelling inwijden. Hij schetste kort de geschiedenis van çavaria. De organisatie heette voordien FWH en kreeg al vrij snel na haar oprichting financiële steun vanuit Vlaanderen. 

Er is sinds kort een nieuw decreet voor de culturele sector in Vlaanderen. Het Vlaamse bestuursniveau neemt ook de provinciale cultuursubisidies over. Deze veranderingen geven organisaties zoals çavaria meer ruimte om vanuit de eigen noden en met een eigen aanpak haar inhoudelijke werking in te richten, verzekert Gatz.

"Wanneer we spreken over de emancipatie en het welzijn van holebi's en transgenders, spreken we nadien vaak van succesen", beschouwde de cultuurminister. "Maar op het moment zelf is het vooral hard werken. Çavaria zal dat ook blijven doen. Ik ben er gerust in dat de organisatie haar hoekstenen niet uit het oog zal verliezen."

Locaties

Vanaf 1 juli tot en met 13 augustus is de tentoonstelling te zien in Bibliotheek Permeke in Antwerpen in het kader van Antwerp Pride. In het najaar zal de tentoonstelling in Gent te zien zijn. Exacte datums en locaties volgen nog.

Organisaties kunnen ook vragen om de tentoonstelling zelf op te stellen. Ze mailen daarvoor naar [email protected]. Çavaria zoekt vooral locaties in elke Vlaamse provincie waar veel volk voorbijkomt. De bedoeling is om met de tentoonstelling niet alleen de eigen achterban te bereiken, maar ook wie niet holebi en/of transgender is of verder van de LGBT-beweging af staat.

Geschiedenis bewaren

De geschiedenis van de LGBT-gemeenschap kan slechts bewaard blijven wanneer iedereen flyers, affiches, boeken, biografieën, foto's en andere relevante documenten schenkt aan archieven. In dat kader roept de tentoonstelling op om bronnen uit het verleden te schenken aan het homo/lesbisch archief en documentatiecentrum Fonds Suzan Daniel. Wat vandaag actueel lijkt, bijvoorbeeld foto's van The Belgian Pride 2017, is over enkele jaren immers geschiedenis.

Bron: 

Eigen verslaggeving

Hier niet op klikken aub