OPINIE | Hilde Vautmans & Evert Jacobsen - Stop de heksenjacht!

17/05/2017 - 10:00
Anno 2017. Meer dan 100 mannen in Tsjetsjenië worden omwille van hun (vermoede) homoseksualiteit opgepakt en opgesloten in illegale detentiecentra. Ze worden er geschopt, geslagen, gemarteld, gefolterd en vernederd. Ten minste drie mannen zijn vermoord. Hoe kan dit gebeuren in de eenentwintigste eeuw? Het bericht doet ons huiveren. Hoe kunnen we dit stoppen?

Het Europees Parlement reageerde onmiddellijk. Morgen stemmen we in de plenaire vergadering in Straatsburg een resolutie over de implementatie van LGBTI-richtlijnen met betrekking tot de situatie in Tsjetsjenië. Wij steunen de resolutie en zeggen vandaag, op de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie, luider dan ooit tevoren: Stop de heksenjacht! Stop de vervolging van mensen omwille van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit!

Als lid van de LGBTI Intergroep van het Europees Parlement is de strijd voor vrijheid en menselijke waardigheid, ongeacht iemands seksuele geaardheid, een vanzelfsprekendheid. De gebeurtenissen in Tsjetsjenië liggen ons dan ook nauw aan het hart.

Vergeten verbintenissen

Lijden de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten plots aan collectief geheugenverlies? Zijn ze de mensenrechtenbepalingen vergeten waartoe zij zich hebben verbonden via allerhande verdragen? De resolutie waarover morgen gestemd wordt, wil hen hieraan herinneren en ook de EU aansporen tot handelen. Met een gezamenlijk standpunt van het Europees Parlement willen we de afschuwelijke gebeurtenissen die zich afspelen in Tsjetsjenië klaar en duidelijk veroordelen. Verder eisen we van de regionale autoriteiten dat de gruwelijke heksenjacht onmiddellijk gestaakt wordt, alsook de onmiddellijke vrijlating van de illegaal gevangen gehouden mannen.

Humanitaire visa

Het is cruciaal een sterk signaal te geven. Er is geen plaats voor discriminatie en vervolging op grond van seksuele geaardheid! We willen druk uitoefenen op de Russische autoriteiten om niet doof en blind te zijn voor de situatie. Ze moeten bescherming bieden aan alle potentiële slachtoffers, ook zij die vrijgelaten werden. Daarbij vragen we lidstaten om humanitaire visa beschikbaar te stellen voor zij die vervolgd worden en in Tsjetsjenië niet meer veilig zijn.

Gecoördineerde vervolging

Het blijkt namelijk dat vrijgelaten slachtoffers een groot risico lopen door hun familie te worden vermoord, daartoe veelal aangezet of gedwongen door de autoriteiten. Als ze al vrijkomen, zijn ze dus nog niet veilig, want dan lopen ze het risico vermoord te worden omdat de eer van de familie gekrenkt is.

De situatie is echt ernstig. Er zijn dag in dag uit genoeg voorbeelden van homofoob en transfoob geweld te vinden, maar zo’n gecoördineerde vervolgingscampagne hebben we nooit eerder gezien.

Onafhankelijk onderzoek

Om de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen, werkt de LGBTI Intergroep van het Europees Parlement samen met ILGA-Europe en het Russisch LGBT Netwerk. Het belangrijkste is om zij die gevaar lopen in veiligheid te brengen, wat betekent dat ook EU lidstaten een veilige haven moeten bieden voor hen die de regio ontvluchten uit angst voor vervolging. We willen daarbij een onafhankelijk en objectief onderzoek naar de illegale gevangenschap. Dat verloopt moeizaam aangezien de regionale autoriteiten in Tsjetsjenië de hele situatie ontkennen. Ook slachtoffers zullen niet gauw hun verhaal doen.

Daarom bekijken we nu met ILGA Europe of er eventueel een mogelijkheid is om tijdelijke visa te voorzien, waarmee de vrijgelaten slachtoffers tijdelijk ondergebracht kunnen worden in buurlanden. Dit project staat nog in zijn kinderschoenen, maar het toont wel aan dat we met de situatie begaan zijn en oplossingen zoeken.

Hilde Vautmans
Europees Parlementslid voor Open Vld (ALDE)
Evert Jacobsen
LGBTI intergroep Europees parlement

Bron: 

Eigen verslaggeving