Eerste bespreking Transgenderwet in Federale Parlement van België

18/04/2017 - 19:48
Beeld: çavaria
commissie-Justitie
Dinsdag zijn in de commissie-Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de besprekingen gestart over de nieuwe Transgenderwet. Het wetsontwerp stapt af van verplichte medische ingrepen.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft vandaag samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in het federale Parlement van België het wetsontwerp ingeleid dat een aantal regelingen voor transgenders wijzigt. "Het moet het voor mensen makkelijker maken om te zijn wie ze zijn. Zonder dat ze moeten beantwoorden aan absurde eisen. Over meer gaat het niet", zegt Zuhal Demir. "Maar voor sommigen zal het een wereld van verschil zijn."

Geslachtsregistratie

Het wetsontwerp wijzigt de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen daarvan.
 
Wanneer onder het huidige systeem een vrouw als man leeft, maar de geslachtswijzigende operaties nog niet werden afgerond, kan hij de geslachtsregistratie op zijn identiteitskaart nog niet laten aanpassen. 
 
"Wanneer deze man zijn identiteitskaart toont, waarop nog steeds een 'v' en zijn vrouwelijke voornaam staat, wordt hij geconfronteerd met een onvrijwillige outing als transgender. Dit is pijnlijk", zegt Demir.
 
"Eenvoudige, alledaagse zaken vormen voor transgender personen dan ook grote obstakels. Denk maar aan het ophalen van een postpakketje, het invullen van een sollicitatie, het aanvragen van een treinabonnement, het inchecken op de luchthaven of een klacht indienen bij de politie", argumenteert Demir.
 
De NMBS, De Lijn, de MIVB en de TEC pasten in april 2016 hun MoBIB-abonnementen aan zodat transgenders kunnen kiezen welke informatie er op komt te staan.  

Aanpassingen

Het huidige ontwerp past de Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit aan in het licht van de internationale mensenrechtenverplichtingen. Concreet houdt dat in:

  • het afschaffen van de verplichte sterilisatievoorwaarde, die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was bekritiseerd;
  • het regelen van de afstamming van transgenders na de officiële geslachtswijziging;
  • het afschaffen van de medische voorwaarden in de procedure tot voornaamswijziging en van de mogelijkheid tot verzet tegen een wijziging van het geslacht in de akte van geboorte door elke belanghebbende;
  • het inbouwen van een aantal waarborgen tegen fraude en lichtzinnige geslachtswijzigingen.

 
Zuhal Demir: "Soms ben je vanbinnen niet dezelfde als vanbuiten. Deze hervorming zorgt ervoor dat het geslacht op de identiteitskaart overeenstemt met de beleefde genderidentiteit. Hierdoor vervalt de voortdurende angst om geout te worden als transgender persoon."

Çavaria

"Het ontwerp is een fundamentele stap vooruit. Maar alles kan beter, en dat zullen we de volgende weken hartstochtelijk bepleiten", verklaart çavaria-coördinator Yves Aerts. Hij was dinsdag in het Paleis der Natie
 
Çavaria heeft enkele twijfels en bemerkingen bij het wetsontwerp. Zo zou de procureur des Konings een advies moeten uitbrengen over de gewenste geslachtsregistratiewijziging om fraude te vermijden. Dit strookt niet met de opvattingen van çavaria over zelfbeschikking. "Als iemand in eer en geweten zegt een bepaalde genderidentiteit te hebben, respecteer je die zelfbenoeming. Hoe gaat de procureur des Konings fraude in dit geval 'vaststellen'? Je kunt toch niet in iemands hoofd kijken?", verklaarde woordvoerder Jeroen Borghs toen het wetsontwerp werd voorgesteld. 
 
Lees hier een uitgebreide bespekring van het wetsontwerp

Bron: 

Eigen verslaggeving

Hier niet op klikken aub