Politiek België en Vlaanderen wil onderzoek naar homo's in Tsjetsjenië

14/04/2017 - 00:00
Beeld: Timothy Junes
Vlag van België
Verschillende politici op Vlaams en federaal niveau willen een onderzoek naar de situatie van homo's in Tsjetsjenië.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is bezorgd over de ontvoeringen en martelingen van homoseksuelen in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Hij schaart zich achter de oproep van de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie Federica Mogherini (PD) om een grondig onderzoek te voeren.
 
"De mensenrechten zijn richtinggevend in het internationale beleid van Vlaanderen. LGBT-rechten maken hier uiteraard integraal deel van uit. De berichtgeving van de afgelopen dagen in Russische en internationale media zijn verontrustend", zegt Geert Bourgeois.
 
"Ik ben ook uitermate bezorgd over de eerste reacties van zowel de Russische als de lokale Tsjetsjeense autoriteiten, die het probleem minimaliseren of zelfs weglachen, dit terwijl de rechten van holebi’s in Rusland al jaren worden geschonden. Er moet snel opheldering komen hierover en dit is alleen mogelijk door een onafhankelijk onderzoek naar deze berichten, en een duidelijk optreden van de plaatselijke autoriteiten."

Groen

"De situatie is heel ernstig. Discriminatie of vervolging op grond van seksuele geaardheid is nooit of te nimmer aanvaardbaar. We verwachten een forse houding van de Europese Unie en van de Belgische staat ten aanzien van Tsjetsjenië. Diplomatiek als het kan, met sancties als het moet”, stellen Bart Staes, Europarlementslid voor Groen en Wouter De Vriendt, Kamerlid voor Groen.
 
Volgens Staes moet er vanuit Europa een duidelijk signaal komen naar de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten. "Mensen die op arbitraire wijze gevangen zijn genomen moeten onmiddellijk in vrijheid gesteld worden. De overheden moeten ook concrete en afdoende maatregelen nemen om LGBT-mensen daadwerkelijk te beschermen. Rusland moet ook een officieel onderzoek opstarten naar degenen die deze misdrijven ten aanzien van LGBT-mensen begingen. De daders moeten voor de rechter gebracht worden", aldus Staes. De groene fractie in het Europees Parlement agendeerde een debat over de wantoestanden in Tsjetsjenië voor de eerstkomende plenaire vergadering op 26 april.

Positie innemen

Maar ook België moet positie innemen. "We moeten assertief reageren op deze walgelijke en mensonterende praktijken. Hier lauw op reageren zet de deur open voor andere gelijkaardige regimes om hun burgers als vuil te behandelen. En dat mogen we niet toestaan”, aldus De Vriendt. 
 
Hij roept minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) op om een forser signaal te geven aan Moskou en Grozny. 
 
Verder vraagt De Vriendt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een bijzondere gevoeligheid toont voor wie als LGBT uit Tsjetsjenië in België aankomt. Vervolging wegens seksuele oriëntatie is immers een van de gronden op basis waarvan je volgens het internationaal recht bescherming kan krijgen.

Sp.a

"Vandaag wordt in Tsjetsjenië een gruwelijk hoofdstuk van misdaden tegen de mensheid geschreven en daar dient snel tegen opgetreden te worden, ook door ons land", zeggen Kamerleden Dirk Van der Maelen en Fatma Pehlivan van de sp.a.
 
Sp.a vraagt Reynders om de Russische ambassadeur te ontbieden om verheldering te brengen. "De Tsjetsjeense en de Russische overheden zijn uitleg verschuldigd over de escalatie van dit soort waanzinnige maatregelen tegen holebi’s in de Kaukasische regio."
 
Van der Maelen en Pehlivan roepen minister Reynders op om een sterk en eenduidig statement te maken en de wereld te tonen dat ons land wel morele principes heeft en de rechten van homoseksuelen zeer ernstig neemt. Reynders moet ook de vraag van Federica Mogherini ondersteunen in haar pleidooi om onmiddellijk een grondig onderzoek te eisen naar de verontrustende ontwikkelingen in Tsjetsjenië.
 
"Homofobie is al jaren een ernstig probleem in deze Kaukasische regio", zegt Van der Maelen. "Vroeger al werden slachtoffers van homofoob geweld niet serieus genomen. Bij de politie aankloppen, eindigde vaak met nog meer geweld. Dat de Russische autoriteiten adviseren aan slachtoffers om hun mishandeling te rapporteren bij de lokale autoriteiten is daarom een wel heel cynische en ziekelijke grap. Bovendien heeft Ramzan Kadyrov, de leider van deze kleine Kaukasische deelrepubliek, nog nooit zonder enige steun of dekking van het Kremlin gehandeld en staat hij internationaal bekend als een van de trouwste Poetin-handlangers."
 
"Ons land, dat verklaart om zich internationaal in te zetten voor rechten van homoseksuelen wereldwijd, heeft de morele plicht om hier fors op te reageren", gaat Pehlivan verder. "Zonder sterke veroordeling van het homofoob geweld in Tsjetsjenië is ons zitje in de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties niet meer dan theater."
 
Kamerleden Van der Maelen en Pehlivan gaan de reactie van onze minister van Buitenlandse Zaken op de eerstvolgende commissievergadering evalueren en aan hun collega's voorstellen om deze kwestie verder op te volgen door onder meer de Russische ambassadeur in persoon uit te nodigen om tekst en uitleg te geven in de Kamercommissie. "Onze regering moet expliciet duidelijk maken dat België morele principes heeft en de rechten van homoseksuelen ernstig neemt."

Open Vld

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open vld) de situatie van homo's in Tsjetsjenië weerzinwekkend en vraagt een krachtige reactie van minister Reynders namens België. 
 
"Dit is absoluut ontoelaatbaar. Meerdere bronnen bevestigen dat het gaat het om een grove schending van de Russische overheden van fundamentele mensenrechten. Respect voor de fysieke integriteit van elke mens en individuele vrijheden moeten de leidraad zijn van elke overheid, niet de bestrijding ervan."
 
Naar aanleiding van de berichtgeving bevraagt Brusseel minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en minister van Buitenlands Beleid. "Rusland ondertekende samen met ons het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ik eis dan ook een krachtige reactie en maatregelen vanuit ons land", aldus Brusseel.

Bron: 

Eigen verslaggeving