Pleegouders krijgen statuut en meer zeggenschap over kind

13/03/2017 - 06:49
Beeld: Timothy Junes
Paleis der Natie
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in de nacht van 9 op 10 maart een wet goedgekeurd die pleegouders eindelijk een statuut geeft. Het statuut treedt in werking op 1 september 2017. Pleegouders heten voortaan ook officieel pleegzorgers.

Pleegouderschap is een alternatief dat voor holebikoppels, en vooral homokoppels, met een kinderwens aantrekkelijk kan zijn. Adoptie is lang en onzeker en draagmoederschap is niet geregeld in België. 
 
Het statuut legt de rechten en plichten van de pleegouders vast en maakt duidelijke afspraken tussen de ouders en pleegouders mogelijk.

Pleegouderschap =/= adoptie

Pleegzorg Vlaanderen telt in Vlaanderen 3.799 pleegouders die de zorg opnemen voor 5.238 minderjarige pleegkinderen. 
 
Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Bij adoptie gaat het ouderlijke gezag meteen over op de adoptieouders, terwijl pleegzorg tijdelijk is. Pleegouders zorgen voor een thuis, de zorg, de opvoeding en het onderwijs van het pleegkind. De natuurlijke ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen, tenzij ze uit het ouderlijk gezag zijn ontzet.

Pleegzorgers

Na twintig jaar wachten krijgen pleegouders, of pleegzorgers zoals ze voortaan worden genoemd, eindelijk een volwaardig statuut. Dat moet kandidaat-pleegouders geruststellen. Nu haken ze vaak af, omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen.
 
Vanaf 1 september 2017 krijgen pleegouders vanaf het ogenblik dat een pleegkind bij hen komt wonen het recht om te beslissen over alle dagelijkse kleine of dringende medische ingrepen, zoals het kapsel of inentingen van hun pleegkind. Tot nu toe hadden ze die bevoegdheid niet. De belangrijke beslissingen zoals de keuzes omtrent school, levensbeschouwing en zware medische ingrepen worden nog steeds genomen door de ouders.

Delegeren

Wel maakt de nieuwe wet het mogelijk dat de ouders meer fundamentele beslissingen delegeren aan de pleegouders. Nieuw is ook dat wanneer een pleegkind gedurende een jaar bij een pleeggezin woont, de pleegouders aan de rechter kunnen vragen de bevoegdheid te krijgen om beslissingen te nemen over de opvoeding van het pleegkind.

Contact

Bovendien krijgt iedere partij, dus ook de pleegouders, het recht om bij de familierechter beslissingen aan te kaarten. Pleegouders krijgen voorts een recht op contact met het kind dat terug naar de ouders gaat, wanneer het kind minstens een jaar in een pleeggezin is opgevoed. Ze bouwen immers al snel een affectieve band op met de kinderen. Ook hier oordeelt de rechter over het bezoekrecht.
 
 

Bron: 

Belga, De Redactie

Hier niet op klikken aub