"Gendervariante kinderen moeten te lang wachten op een eerste consultatie"

23/02/2017 - 16:11
Beeld: Berdache
Berdache (de Belgische vereniging van ouders met een gendervariant kind) ijvert met een petitie om de wachttijd voor gendervariante kinderen bij het kinder- en jongerengenderteam van het Universitair Ziekenhuis Gent te verkorten. De instroom van kinderen stijgt jaarlijks met 200%. Daardoor moeten kinderen langer dan zes maanden wachten voor een intakegesprek voor psychologische begeleiding. “We kennen de mensen in het UZ Genderteam en we weten dat ze met goede bedoelingen werken,” aldus Anja van Berdache, “maar er is een gebrek aan budget en personeel. En dat willen we met deze petitie aankaarten.”

Lange wachttijden

Berdache trekt aan de alarmbel. Patrice Konings: “De instroom is zo groot, waardoor kinderen veel te lang moeten wachten voor een eerste consultatie: zes tot zeven maanden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block beloofde om geld vrij te maken voor het UZ Gent, maar dat is nog steeds niet gebeurd. We hebben deze petitie op poten gezet omdat we onze kinderen niet willen verliezen door domme dingen, want zelfdodingsgedachten zijn hoog bij transgenders.” Volgens een onderzoek naar zelfdoding bij Vlaamse holebi’s en transgenders van de UGent ondernam 38% van de transgenderdeelnemers minstens één suïcidepoging. “Wie ergens terecht kan voor steun loopt net minder risico om suïcidale gedachten te ontwikkelen”, legt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs uit. “Steeds meer kinderen vinden de moed om hun omgeving te vertellen over de gendervragen die ze hebben. Dat is positief. Het kan niet dat deze kinderen en hun ouders na die eerste stap in de kou blijven staan. Wie nood heeft aan psychologische ondersteuning moet die ook kunnen krijgen.”

Te weinig personeel

Minister De Block beloofde in oktober 2015 1,17 miljoen euro voor het welbevinden van transgenders. Anja van Berdache zou graag willen dat het UZ Gent met dat geld meer werkingsmiddelen zou krijgen: “Wij zouden heel graag zien dat een stuk van dat budget naar het UZ Gent zou gaan om, zoals in Nederland, een afdeling of dienst specifiek voor genderkinderen in het leven te roepen, wat er nu niet is. Er is wel een genderteam, maar de psychologen die daar werken, werken ook met andere kinderen. Daar zit nu het probleem: qua instroom kan men op 100 kinderen per jaar rekenen, en de therapie duurt ook een aantal jaren. Dat betekent dat men strop komt te zitten met het personeel.”

Jongere kinderen

“Als wij het aantal telefoons dat we nu krijgen vergelijken met 5 jaar geleden, zien we toch een verdubbeling. Een bijkomende trend is dat de kinderen alsmaar jonger worden, waardoor het probleem zich ook anders stelt. Een aantal jaren geleden hadden we vooral ouders aan de lijn van jongvolwassenen of volwassenen, vanaf 18 jaar,” herinnert Anja zich. “Nu krijgen we ook telefoons van ouders van kinderen vanaf 5 jaar. Die benadering, behandeling en opvolging is helemaal anders. Maar het UZ Gent genderteam kent de problematiek en hoe wij erover denken, we hebben er een goede relatie mee. Zij beseffen ook dat er iets moet gebeuren. Maar uiteraard kunnen zij niet roeien als er geen riemen zijn. Dat heeft allemaal met budget te maken.”

 “We moeten een beetje geduld hebben, maar we hebben geen geduld. En in de politiek kan een beetje geduld 6 maanden tot een jaar duren, en dat is veel te lang. We zijn al bezig sinds oktober 2015. Tegen dat het UZ Gent het budget krijgt en er effectief iets mee doet, zijn we al een paar maanden of een jaar verder. En ondertussen is het een groep die alsmaar stijgt,” aldus Anja.

Kabinet werkt aan het probleem

Het kabinet van De Block geeft aan dat ze aan het probleem werken. Ze hopen voor de zomer de contracten met de begeleidingscentra te kunnen publiceren. “Wij begrijpen heel goed dat het voor ouders van gendervariante kinderen niet snel genoeg kan gaan, maar spijtig genoeg moeten er een reeks procedures gevolgd en onderhandelingen gevoerd worden zodat we honderd procent zeker zijn dat elke cent goed en ten voordele van de patiënten zal worden uitgegeven,” licht het kabinet De Block toe. “Wij hebben dus inderdaad op 23 oktober 2015 laten weten dat we in het budget van 2016 1,17 miljoen euro zouden voorzien voor de begeleiding van transgenders. Sinds minister De Block erin geslaagd is dat geld vrij te maken voor de begeleiding van transgenders, hebben we begin 2016 experten aangezocht om de onderhandelingen te voeren met de centra in Gent en Luik, en is het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) ingeschakeld om de contracten te schrijven. En intussen heeft de minister bij elke budgetbespreking keihard gevochten om dit budget van 1,17 miljoen euro te kunnen behouden. Er moest onderhandeld worden over de juiste benamingen, de verschillen en gelijkenissen tussen Gent en Luik, wie welk bedrag zou krijgen enzovoorts. En nu is dat bijna helemaal rond zodat we hopelijk in mei de contracten kunnen publiceren op de website van het RIZIV en zodat de centra in Gent en Luik hun budget krijgen.”

 

De petitie van Berdache vind je hier http://petitieberdache.weebly.com/. Ouders van gendervariante kinderen kunnen terecht op www.berdache.be.

Wie naar aanleiding van dit artikel nood heeft aan een gesprek of vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of op de chatservice zelfmoordlijn1813.be.
Je kan ook contact opnemen de
 Holebifoon op het gratis nummer 0800 99 533 op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 tot 21.30 uur. Je kan ook chatten op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 tot 21.30 uur of je kan mailen naar [email protected].
Zit je met vragen over het transgenderthema, kun je het Transgenderinfopunt contacteren op het gratis nummer 
0800 96 316 op dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag tussen 9u-16u of per mail op [email protected].

Bron: 

Eigen verslaggeving

Hier niet op klikken aub