Onderzoek naar psychisch welzijn Vlaamse holebi's en transgenders bekroond

11/01/2017 - 14:22
Op 9 januari 2017 werd voor een tweede maal de DiverGent Scriptieprijs uitgereikt. Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve wisten de 15-koppige jury te overtuigen met hun grootschalig onderzoek naar het psychisch welzijn van holebi's en/of transgenderpersonen in Vlaanderen.

De DiverGent Scriptieprijs is een prijs die wordt uitgereikt door de Universiteit Gent in samenwerking met Stad Gent aan de masterscriptie die op de meest vernieuwende en relevante wijze bijdraagt tot het gender-en of diversiteitsdebat. 

Weinig inzendingen door mannen

Dat ook na deze tweede editie van de DiverGent Scriptieprijs nog niet alles gezegd en geschreven is over gender en diversiteit valt op te maken uit de wedstrijd zelf: 29 masterscripties werden ingezonden uit verschillende faculteiten, maar slechts 3 inzendingen waren afkomstig van een mannelijke student.

Een mogelijk verklaring hiervoor is de ondervertegenwoordiging van de zogenaamde 'harde wetenschappen' bij de inzendingen. Deze richtingen tellen immers nog steeds aanzienlijk meer mannelijke studenten.

Hoewel 55% van de studenten aan de universiteit van  Gent vrouwen zijn (reeds sinds 1993, zo blijkt uit de scriptie van laureate Lore Govaerts), kan deze verhouding nog steeds niet doorgetrokken worden naar alle studierichtingen.

Uitreiking prijs

Uit de 29 scripties werden er vervolgens 3 genomineerd waarbij de studenten bovendien de kans kregen om hun onderzoek voor te stellen tijdens de uitreiking in het Gentse stadhuis.

Jasmine Van der Sype en Lore Govaerts kregen een eervolle vermelding voor hun onderzoek naar respectievelijk religie op de werkvloer, en de eerste generatie vrouwelijke hoogleraren aan de UGent.

Reach out!

De eervolle overwinning was uiteindelijk voor de masterscriptie van Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Zij ontvingen hiervoor een cheque van 500 euro en de kans om te publiceren in het Journal of Diversity and Gender Studies en het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek.

Hun onderzoek naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi's en/of transgenderpersonen had als specifiek doel het in kaart brengen van risico- en beschermende factoren voor lifetimeprevalentie van suïcidepogingen.

Om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te bereiken voor een deelname aan hun onderzoek, lanceerden Jana en Heiderike een succesvolle promotiecampagne met als slogan ’REACH OUT’, inclusief de selfiecampagne #Ireachedout met een link naar hun survey. Op die manier konden zij hun onderzoeksresultaten baseren op de ervaringen van 656 holebi’s en 248 transgenderpersonen.

Kwetsbare groep

De confronterende resultaten van hun onderzoek werden snel opgepikt door de media en kon je reeds op onze website terugvinden: ruim één op vijf Vlaamse holebi's ondernamen  één of meerdere pogingen tot zelfdoding, bij de transgenderpersonen is dit zelfs twee op vijf.

Het onderzoek bevestigt voor Vlaanderen wat uit internationaal onderzoek eveneens blijkt, namelijk dat holebi- en transgenderpersonen (LGBT) een kwetsbare groep zijn voor suïcidaal gedrag. Naast deze ontluisterende cijfers levert het onderzoek ook nuttige aanbevelingen voor de overheid (o.a. sensibiliseren op de scholen en strafverzwaring voor transfobie) en voor de directe omgeving van de holebi- of transgenderpersoon. Zo blijkt naast het hanteren van een passief reactiepatroon, de reactie van de moeder op de outing van hun kind een enorm belangrijke beschermings-of risicofactor te zijn.

Stof voor nieuwe scriptie

Waarom de rol van de vader hier niet dezelfde impact lijkt te hebben is alweer stof voor een nieuwe scriptie binnen de gender- en diversiteitsthematiek.

Alle ingezonden scripties kunnen nagelezen worden op de website van de beleidscel Diversiteit en Gender van de Ugent.

Bron: 

Eigen verslaggeving

Hier niet op klikken aub