Wetsontwerp transgenderwet grote stap voorwaarts maar çavaria stelt zich vragen

09/12/2016 - 13:01
Beeld: çavaria
Ballonnnen met slogan 'I decide' van afgelopen pride
Çavaria reageert voorzichtig positief op het wetsontwerp voor de transgenderwet. “De nieuwe transgenderwet zal het leven van heel wat transgenders in België gemakkelijker maken”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. De organisatie pleit wel voor volledige zelfbeschikking van transgenders en hoopt dat de transgendergemeenschap betrokken wordt bij de verdere behandeling van het wetsontwerp.

“Dit wetsontwerp is een grote stap voorwaarts”, zegt Jeroen Borghs. “Transgenders zullen in België niet langer verplicht zijn om medische ingrepen te ondergaan om de geslachtsregistratie op hun identiteitskaart te laten veranderen. De regering houdt woord en zorgt ervoor dat ons land niet langer de mensenrechten van transgenders schendt.”

Fraude

Çavaria heeft enkele twijfels en bemerkingen bij het wetsontwerp. Zo zou de procureur des Konings een advies moeten uitbrengen over de gewenste geslachtsregistratiewijziging om fraude te vermijden. Dit strookt niet met de opvattingen van çavaria over zelfbeschikking. "Als iemand in eer en geweten zegt een bepaalde genderidentiteit te hebben, respecteer je die zelfbenoeming. Hoe gaat de procureur des Konings fraude in dit geval ‘vaststellen’? Je kunt toch niet in iemands hoofd kijken?”

Demedicalisering

“We zijn verheugd dat transgenders niet langer afhankelijk zullen zijn van een goedkeuring door een arts of een psycholoog. Voor volwassenen betekent dit een demedicalisering van transgenderisme is ons land”, benadrukt Borghs. “Voor transgenders is de wettelijke erkenning van hun genderidentiteit en hun genderrol van groot belang. Dit wetsontwerp vergemakkelijkt de wijziging van de geslachtsvermelding op officiële documenten."

Het wetsontwerp zal het mogelijk maken om vanaf 16 jaar het geregistreerde geslacht in de geboorteakte te laten wijzigen. Daarvoor zal een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater nodig zijn. “Dit wringt met de wens om te gaan naar een volledige demedicalisering”, merkt Borghs op.

Derde optie

“Dit wetsontwerp maakt geslachtregistratiewijziging bovendien mogelijk voor mensen die voorheen uit de boot vielen. Denk bijvoorbeeld aan transgenders die geen chirurgie of hormoontherapie willen ondergaan of zij die niet wensen hun vruchtbaarheid op te geven. In dat licht blijft çavaria ook pleiten voor een derde optie, voor wie zich niet vindt in de genderbinaire opdeling tussen man en vrouw.”

Attest

Voor de wijziging van je geslachtsregistratie moet je volgens het wetsontwerp een attest meebrengen waaruit blijkt dat je ingelicht bent door een transgenderorganisatie over de gevolgen van geslachtsregistratiewijziging. “Ook dit strookt niet met het principe van zelfbeschikking", zegt Borghs. "Transgenderverenigingen leveren fantastisch werk. Ze spelen een positieve rol in de levens van veel transgenders. Maar de vraag is of zij de rol moeten krijgen om een attest af te leveren. Op die rol zitten niet alle verenigingen te wachten, net omdat volwaardige zelfbeschikking veronderstelt dat iemand zonder de goedkeuring van derden zijn gewenste genderidentiteit kan laten registreren.”

Vooruitgang

Ondanks de verzuchtingen over zelfbeschikking en demedicalisering is çavaria positief. “Het wetsontwerp is een grote verbetering op de oude wetgeving!" concludeert Jeroen Borghs. “De afschaffing van de medische vereisten voor geslachtregistratiewijziging was een belangrijke eis van çavaria. We zijn blij dat ons lobbywerk en onze campagnes vruchten afwerpen. We danken iedereen voor hun activistische werk. We verwachten dat de beleidsmakers onze twijfels en bezorgdheden meenemen in de behandeling van het wetsontwerp. We kijken er alleszins naar uit om de komende maanden samen stappen in de goede richting te zetten.”

Bron: 

Eigen verslaggeving

Hier niet op klikken aub