Minister Vandeurzen breidt suïcidepreventie uit naar holebi's en transgenders

10/11/2016 - 00:18
Beeld: Wikipedia
Vlag van Vlaanderen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) wil het bestaande Vlaamse actieplan tegen suïcide uitbreiden en versterken zodat het aantal zelfdodingen bij risicogroepen, waaronder holebi’s en transgenders, teruggedrongen wordt.

Vlaams minister Jo Vandeurzen antwoordde op een vraag van Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde studie waaruit bleek dat 1 op 4 holebi's een poging tot zelfdoding heeft ondernomen. De kwestie kwam woensdag ter sprake in het Vlaams Parlement

Reeds aangepakt

De minister wees er in zijn antwoord op dat er in het Vlaamse actieplan al heel wat acties zijn ondernomen. Zo is er al overleg met LGBT-verenigingen en met de mensen uit de suïcidepreventie om te kijken wat er op de werkvloer kan gebeuren om de bijscholing en opleiding te verbeteren. Ook in dat kader is met het Transgender Infopunt, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en met een aantal andere organisaties een onderzoek gevoerd naar de specifieke triggers, de momenten, de risico's die in die doelgroep het gevaar voor suïcidale gedachten kunnen vergroten.

Triggers

Maar Vandeurzen wil het plan nu uitbreiden met een specifiek luik dat inspeelt op de informatie die uit de studie blijkt. Vooral de specifieke triggers waarmee LGBT’s te maken krijgen zoals het ervaren van uitsluiting, de niet-aanvaarding en de confrontatie met holebifoob en transfoob geweld.
 
"Er gebeuren natuurlijk al een aantal zaken, die we kunnen versterken. Ze worden door de studie bevestigd als goede strategieën. Het Transgender Infopunt zorgt met zijn buddyproject voor het opleiden van familie van transgenders als ervaringsdeskundigen. Het begeleidt die families in het aanvaardingsproces. Dat is een belangrijk instrument voor diegenen die zoiets vernemen van een familielid. Bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg (cgg's) kan men terecht als men suïcidale gedachten heeft. Maar ik ben het er absoluut mee eens dat wij nu moeten bekijken hoe wij een aantal acties kunnen ondernemen die specifiek door kunnen gaan op datgene wat door de studie als belangrijk naar voren wordt geschoven", aldus Jo Vandeurzen.

Interfederaal

"We zullen met politie en justitie moeten spreken in het kader van het interfederale plan tegen discriminatie en geweld tegen holebi's en transgenders. Er moeten zeker specifieke zaken gebeuren. Daarover moeten wij met de verenigingen spreken. Ik ben echt van plan om, als logische uitvoering van het globale plan voor de doelgroepen, specifiek te bekijken hoe je een aantal acties kunt specificeren en doelgroepspecifiek maken."

Vaker aangehaald

Het was niet de eerste keer dat Piet De Bruyn het probleem van de zelfdodingen bij holebi's en transgenders in het Vlaams Parlement aankaartte. "Ik heb daar voor het eerst op 7 oktober 2014 in de commissie voor gepleit. Een tweede keer heb ik daar op 13 oktober 2015 in de commissie met meer aandrang voor gepleit. Vandaag, 9 november 2016, alweer een jaar later, staan we hier en zijn de eerste stappen gezet. Ik juich die toe. Ik hoop dat als we volgend jaar een stand van zaken opmaken, we met zijn allen vaststellen dat er concrete acties zijn geweest, ingebed in brede strategieën, voldoende overlegd met groepen waar de competentie zit, zodat we kunnen zeggen dat er opnieuw een stapje in de juiste richting is gezet, en als het kan zelfs een grote stap."
 
Wie naar aanleiding van dit artikel nood heeft aan een gesprek of vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of op de chatservice zelfmoordlijn1813.be. Je kan ook contact opnemen de Holebifoon op het gratis nummer 0800 99 533. Je kan ook chatten via de site van de Holebifoon of mailen naar [email protected].

Bron: 

GayLive.be

Hier niet op klikken aub